Mielikuvituksen käyttö sallittu

Kokonaisvaltaisen taidetyöskentelyn avulla voi käsitellä tunteita, oman elämän tilanteita ja kysymyksiä sekä lisätä itseymmärrystä.

Luovissa taideterapioissa voidaan yhdistää tanssi-liiketerapiatyöskentelyä, kuvallista ilmaisua, kehotietoisuusharjoitteita, jotka sisältävät tietoisen läsnäolon harjoitteita (kuten mindfulness), musiikkia, luovaa kirjoittamista ja symbolista työskentelyä.

Luovien taideterapioiden avulla voi lisätä iloa ja hyvää oloa, vähentää haitallista stressiä ja löytää uusia näkökulmia oman elämän ongelmiin. Sanattomien ja kehollisten menetelmien kautta voi saada kosketuksen sellaisiin varhaisiin kokemuksiin tai traumoihin, joille ei ole ollut sanoja. Luovat taideterapiat vahvistavat kehon ja mielen yhteyttä, joka mahdollistaa oman kehon kokemisen turvallisena ja hyvää oloa tuottavana voimavarana.

Työskentely lähtee asiakkaan tuomista teemoista, kysymyksistä tai pulmista. Luovien taideterapioiden menetelmät mahdollistavat kokonaisvaltaisen teeman käsittelyn: työskentelyssä voi tavoittaa keholliset tuntemukset ja liikkeet, aistimukset, havainnot, tunteet, mielikuvat, ajatukset ja muistot ja siinä työskennellään myös symbolisella tasolla. Työskentelyn lopussa keskustellaan prosessista ja siitä, mitä toiminta on tuonut omaan arkipäivän elämään. Ajattelu ja keskustelu ovat siis tärkeitä, joten voitaisiin myös sanoa, että terapiassa on terveen järjen ja mielikuvituksen käyttö sallittu.

Minna Canthin Kulmassa toimii kolme tanssi-liiketerapeuttia sekä yksi ekpressiivinen taideterapeutti. Minna Canthin Kulmasta saa keskusteluun perustuvaa psykoterapiaa luovien taideterapioiden lisäksi. Terapeuttisessa keskustelussakin luovuus ja leikillisyys tuovat iloa ja mielihyvää sekä vapauttavat aivojen energiaa erilaisille näkökulmille ja ratkaisuille.

Yhteisömme tarjoaa myös räätälöityjä työhyvinvointipaketteja, koulutusta ja työnohjausta sekä perinteisin että luovien menetelmien avulla.