Tanssi-liiketerapia masennuksen hoidossa

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella alkaa uusi tutkimushanke, jossa selvitetään tanssi-liiketerapian (TLT) vaikuttavuutta masennuksesta kärsivien työikäisten kuntoutuksessa eri puolilla Suomea.

Tutkimushankkeen tavoitteena on saada kaikkiaan 80 asiakasta TLT-ryhmiin ja 80 asiakasta kontrolliryhmään, joka saa intervention viivästetysti. TLT-ryhmä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden käsitellä masennuksesta kuntoutumisen kannalta oleellisia teemoja liikkeellisesti ja vuorovaikutuksellisesti. TLT kuuluu luoviin taideterapioihin ja voi tarjota hyvän kuntoutusvaihtoehdon asiakkaille, jotka ovat enemmän kiinnostuneita toiminnallisesta kuntoutusmuodosta.

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten muutos masennusoireilussa on yhteydessä muutokseen yleisessä psykiatrisessa oireilussa, psyykkisessä kokonaisvoinnissa, tietoisuustaidoissa sekä työkyvyssä. Lisäksi tutkimuksessa seurataan TLT vaikutusta asiakkaiden kehonkuvaan ja kehollisuuteen. TLT-ryhmissä pyritään tukemaan asiakasta luomaan hyväksyvä suhde omaan kehonkuvaa, joka keskeisesti vaikuttaa henkilön toimintakykyyn ja joustavaan toimijuuteen.

Toteutuessaan hanke on merkittävä sekä kansallisesti että kansainvälisesti aineiston laajuuden vuoksi. Näin laajaa tutkimusta ei ole aikaisemmin toteutettu tanssi-liiketerapian vaikuttavuuden tutkimuksessa ja tulokset ovat sovellettavissa terveydenhuollossa ja masennuksen hoitosuosituksissa.

Tutkimusta rahoittaa KELA. Hanke kestää 3 v.

Tutkimukseen osallistuminen:

Tutkimukseen voidaan ottaa mukaan tutkimushenkilöitä, joilla on lääkärin arvion perusteella tunnistettu masennusdiagnoosi ja  jotka täyttävät kriteerit KELA:n kuntoutuspsykoterapiaan (http://www.kela.fi/tyoikaisille_kuntoutuspsykoterapia). Jos olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen, voit ottaa yhteyttä Katriina Hyvöseen, hankekoordinaattoriin, puhelimitse tai sähköpostitse sopiaksesi soittoajan puhelinkeskustelua varten. Puhelinkeskustelun tavoitteena on tarkistaa tutkimukseen osallistumisen edellytykset. TLT-ryhmät toteutetaan syksyllä 2017 10 viikon jaksona ja tapaamisia on kaksi kertaa viikossa. Ryhmiä järjestetään eri puolella Suomea (esim. pääkaupunkiseutu, Keski-Uusimaa, Tampere, Sastamala, Kouvola, Vaasa, Seinäjoki, Jyväskylä, Lappeenranta, Joensuu).

Lisätietoja tutkimuksesta:

Katriina Hyvönen (hankekoordinaattori), yliopistotutkija, puh. 040 7650 584, s-posti katriina.i.hyvonen@jyu.fi

Päivi Pylvänäinen, projektitutkija, puh. 040 805 4242, s-posti paivi.m.pylvanainen@jyu.fi

Professori Raimo Lappalainen (tutkimushankkeen vastaava tutkija), puh. 050 4432349, s-posti raimo.lappalainen@jyu.fi

Hankkeen www-sivut:

https://www.jyu.fi/psykologia/tanssi-liiketerapia