Psykoterapia

psykoterapiaRatkaisu- ja voimavarakeskeinen psykoterapia

Ratkaisu- ja voimakeskeinen psykoterapia vahvistaa asiakkaan voimavaroja, lisää toiveikkuutta ja etsii uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja oman elämän tilanteisiin. Ratkaisukeskeisyydessä etsitään asioille uusia näkökulmia ja huomioidaan edistymisaskeleita.Terapia perustuu asiakkaan omiin tavoitteisiin.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä psykoterapiassa keskitytään nykyisyyteen ja suunnataan tulevaisuuteen. Terapiassa etsitään yhdessä asiakkaan kanssa hyvää elämää tukevia voimavaroja. Ratkaisukeskeisyys ei sulje pois menneisyyden tapahtumien pohtimista. Menneisyyden merkitystä pohditaan nykyhetken ja tulevaisuuden valossa.

Terapia perustuu terapeutin ja asiakkaan luottamukselliseen suhteeseen, jossa kaikki asiakkaan esiin tuomat asiat ovat merkityksellisiä. Terapeutin tehtävänä on olla asiakkaan tukena ja apuna. Ratkaisukeskeisessä terapiassa lähtökohtana on asiakkaan arvojen ja elämänkatsomuksen kunnioittaminen. Terapeutilla ei ole valmiita vastauksia asiakkaan elämän pulmiin, eikä hän tiedä etukäteen, mikä olisi asiakkaalle parasta, vaan asiakas on oman elämänsä paras asiantuntija.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa, se sopii kaikenikäisille ja monenlaisissa elämäntilanteissa oleville nuorille ja aikuisille. Psykoterapiaan voi saada KELA:n kuntoutustukea. Terapian pituus ja käyntikertojen määrä sovitaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti.

Terapiassa hyödynnetään luovuutta ja tarpeen mukaan toiminnallisia menetelmiä tukemaan arjen hallintaa ja löytämään ratkaisuja elämän pulmakysymyksiin. Tilanteen mukaan voidaan käyttää taidekortteja tai muita kuvallisia symboleja havainnollistamaan asiakkaan elämäntilannetta. Myös kotitehtävien ja harjoitusten tekeminen on mahdollista. On myös mahdollista saada keskusteluun perustuvaa ratkaisukeskeistä psykoterapiaa sekä tanssi-liiketerapiaa yhtä aikaa, esim. niin, että joka toinen kerta on keskusteluun perustuvaa ja joka toinen kerta tanssi-liiketerapiaa.

Psykoterapeutit

Auli Kurvinen,  psykoterapeutti (VET), Valvira, KELA -kelpoisuus yksilö- ja ryhmäterapiassa,
etunimi.sukunimi@mck.fi, p.050 9194794

Maarit Ylönen, psykoterapeutti (VET), Valvira, KELA -kelpoisuus yksilö- ja ryhmäterapiassa, työnohjaaja (STOry)
etunimi.sukunimi@mck.fi, p. 040 7667556

Katriina Hyvönen, psykoterapeutti (ET, gestalt-terapian viitekehys), Valvira, KELA -kelpoisuus yksilö- ja ryhmäterapiassa, psykologi,
etunimi.sukunimi@mck.fi, p. 0400 904919

Terapiayhteisö Minna Canthin Kulma, Jyväskylä