taideterapiaEkspressiivinen taideterapia – tutustu taideterapiaan!

FM Raija Lundahl, taideterapeutti; Expressive Arts Therapist
Minna Canthin Kulma,  Seminaarinkatu 36, 40100 Jyväskylä
raija.lundahl@mck.fi, p. 050 4339617

Kuvan maalauksessa on esimerkki omasta työskentelystäni Kaaos ja järjestys -teeman parissa. Tutkin ensin järjestystä ja sitten kaaosta, kunnes tässä kuvassa ne molemmat ovat samassa.  Järjestys ahdisti minua yhtä paljon kuin kaaos, ja vähitellen mustat järjestyksen  viivat alkoivat jäsentää kaaosta. Silloin oivalsin, että järjestys ei ole tavoiteltavampaa kuin kaaos. Niitä molempia tarvitaan sopivassa suhteessa.

Ekspressiivinen taideterapia on työskentelyä, jossa yhdistetään ilmaisun eri muotoja asiakkaan tarpeiden mukaan. Työskentelyssä asiakas tutkii itseään ja elämäänsä vuorovaikutuksessa taideterapeutin kanssa. Työskentelyssä etsitään tekemisen ja mielikuvien avulla mahdollisuuksia uusiin näkökulmiin, toimintatapoihin ja ratkaisuihin.

Ekspressiivisessä taideterapiassa yhdistän visuaaliseen tekemiseen liikettä ja kirjoittamista asiakkaan valmiuksien mukaan. Kuvan terapeuttiset elementit ovat väreissä, muodoissa, kuvan dynamiikassa, materiaalien käsittelytavassa ja näiden elementtien rakenteellisissa suhteissa. Näillä tekijöillä on usein yhteys asiakkaan muihin opittuihin käsityksiin ja arjen toimintatapoihin.

Työskentely alkaa mistä tahansa työmuodosta, esimerkiksi liikkeestä, jonka jälkeen liikkeestä syntyy kuva tai savimuotoilu, josta kirjoitetaan tai toisinpäin. Työskentelyä ja tuotosta tutkitaan sanallisesti; puheella tai kirjoittamalla tai kehollisesti. Keskustelun ja yhteisen vuorovakutuksen kautta asiakas voi oivaltaa yhteyksiä taidetyöskentelyn ja oman elämänsä välillä. Kuvassa vastakkaiset ja ristiriitaiset asiat voidaan asettaa ja nähdä samanaikaisesti ja yhdessä. Tuotos on todiste asiakkaan toimintakyvystä ja taidoista, joihin hän ei mielessään ehkä ole aiemmin uskonut.

Tule ja tutustu taideterapiaan!

Raija Lundahl, FM, taideterapeutti; Expressive Arts Therapist
Minna Canthin Kulma,  Seminaarinkatu 36, 40100 Jyväskylä
raija.lundahl@mck.fi, p. 050 4339617

www.atelieraija.com