Tanssi-liiketerapia

Tanssi-liiketerapia tukee monitasoisesti

Tanssi-liiketerapiassa työskennellään kehollisen tietoisuuden, kehon aistimusten, hengityksen ja liikkeen kanssa. Siinä käytetään hyväksi kaikenlaista liikettä. Liikkeelle voidaan lähteä kävelystä ja tavallisesta arkiliikkumisesta.

Tanssi-liiketerapiassa asiakas voi etsiä omia vahvuuksiaan ja luontaisia tapojaan liikkua tai olla kehollisesti.  Kehotietoisuusharjoitukset, hengityksen kanssa työskentely sekä uusien liikkeellisten vaihtoehtojen etsiminen ja kokeileminen aktivoi ihmistä kokonaisvaltaisesti ja auttaa rentoutumaan. Liikkeiden symbolisen luonteen vuoksi asiakas voi työstää käsiteltävää asiaa hyvin monitasoisesti. Tanssiterapiassa hyödynnetetään luovuutta ja ilmaisua kuten tanssia, musiikkia, kirjoittamista ja kuvallista tekemistä. Tanssiterapeuttinen työskentely perustuu terapeuttiseen liikevuorovaikutukseen.

Tanssi-liiketerapia kuuluu luoviin taideterapioihin. Sitä voidaan käyttää kuntoutus- hoito ja hyvinvointipalveluna. Tanssi-liiketerapia nähdään myös psykoterapian muotona, jossa tanssi, liike ja luova prosessi vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa edistävät asiakkaan kokonaisvaltaista eheytymistä omien tavoitteiden suuntaisesti.

Tarjoamme tanssi-liiketerapiaa niin yksilöille kuin ryhmillekin. Tanssiterapia toimii itsenäisenä kuntoutusmuotona, tai sitä voi liittää esim. verbaaliseen psykoterapiaan. Tanssi-liiketerapiassa lähdetään liikkeelle asiakkaan tavoitteista ja teemoista.

Tanssi-liiketerapeutit

Auli Kurvinen
Tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti (VET)
etunimi.sukunimi@mck.fi, p. 050 9194794

Maarit Ylönen
Tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti (VET)
etunimi.sukunimi@mck.fi, p. 040 7667556

Katriina Hyvönen
Tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti (ET), psykologi
etunimi.sukunimi@mck.fi, p.0400 904919

Minna Canthin Kulma, Jyväskylä