Työnohjaus

TyönohjausTyönohjaus on paikka tutkia omaa työtään ja työyhteisöä. Työnohjauksessa voidaan käsitellä työyhteisön arvoja, asenteita ja vuorovaikutustapoja sekä työstä nousevia tunteita. Työnohjauksen keinoin on mahdollista tunnistaa omia rajojaan, kehittää työtään, löytää voimavarojaan ja lisätä työhyvinvointia.

Taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävässä työnohjauksessa käytetään sanojen lisäksi kuvallista ja liikkeellistä ilmaisua. Symbolisen työskentelyn avulla voi tulla tietoiseksi työyhteisön sanattomista tavoista ja tunneilmastosta. Luovan ilmaisun avulla näkymätön tulee näkyväksi.

Työnohjaaja

Maarit Ylönen on tanssin vuorovaikutuksesta väitellyt liikuntatieteilijä (LitT) ja kulttuuriantropologi (FM), tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti (VET) ja työnohjaaja (STOry). Hän käyttää sekä terapeuttina että työnohjaajana voimavarakeskeisiä menetelmiä, kuvallista ja symbolista ilmaisua ja luovaa liikettä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Hän työskentelee sekä ryhmä- että yksilöterapeuttina (KELA-pätevyys myös ryhmäterapioihin). Yksityisvastaanoton lisäksi hän toimii tanssi-liiketerapiakouluttajana ja tutkijana.