HUISKIN HAISKIN

Ryhmä lapselle ja vanhemmalle

– Voimavaroja ja iloa yhteiseen arkeen

– Liikettä, leikkiä ja luovaa ilmaisua kokeillen ja kokien

– Lapsen ja aikuisen vuorovaikutus ja kohtaaminen yhdessä tehden

 

Toiminnan tavoitteena on lujittaa vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta. Toiminta perustuu leikillisyyteen, uteliaisuuteen, turvallisuuteen, läsnäoloon ja hyväksymiseen.

• 10 yhteistapaamista ja 5 vanhempain tapaamista, joista yksi ennen ryhmän aloitusta ja yksi ryhmän lopussa

• Ryhmään otetaan 4-5 vanhempi-lapsi – paria, lapsen ikä 5-7 vuotta

• Tapaamiskerran kesto on 1 ½ tuntia.

• Tiistaisin klo 16.15 – 17.45

• Ryhmä alkaa syyskuussa 2014

• Tapaamiset ovat osoitteessa Minna Canthin Kulma, Seminaarinkatu 36, Jyväskylä

 

Yhteydenotot: info@mck.fi