Palvelut

Ratkaisu- ja voimakeskeisessä psykoterapiassa vahvistetaan asiakkaan voimavaroja ja etsitään uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja oman elämän tilanteisiin.

Tanssi-liiketerapia hyödyntää luovaa ilmaisua, tanssia ja liikettä, leikkiä, musiikkia ja kuvallista ilmaisua.

Ekspressiivinen taideterapia on taidetyöskentelyä, jossa yhdistetään ilmaisun eri muotoja.

Työnohjaus on paikka tutkia omaa työtään ja työyhteisöä.