Taideterapia

Ekspressiivinen taideterapia

- tutustu taideterapiaan!

Ekspressiivinen taideterapia on työskentelyä, jossa yhdistetään ilmaisun eri muotoja asiakkaan tarpeiden mukaan. Työskentelyssä asiakas tutkii itseään ja elämäänsä vuorovaikutuksessa taideterapeutin kanssa. Työskentelyssä etsitään tekemisen ja mielikuvien avulla mahdollisuuksia uusiin näkökulmiin, toimintatapoihin ja ratkaisuihin.

Ekspressiivisessä taideterapiassa yhdistän visuaaliseen tekemiseen liikettä ja kirjoittamista asiakkaan valmiuksien mukaan. Kuvan terapeuttiset elementit ovat väreissä, muodoissa, kuvan dynamiikassa, materiaalien käsittelytavassa ja näiden elementtien rakenteellisissa suhteissa. Näillä tekijöillä on usein yhteys asiakkaan muihin opittuihin käsityksiin ja arjen toimintatapoihin.

Työskentely alkaa mistä tahansa työmuodosta, esimerkiksi liikkeestä, jonka jälkeen liikkeestä syntyy kuva tai savimuotoilu, josta kirjoitetaan tai toisinpäin. Työskentelyä ja tuotosta tutkitaan sanallisesti; puheella tai kirjoittamalla tai kehollisesti. Keskustelun ja yhteisen vuorovakutuksen kautta asiakas voi oivaltaa yhteyksiä taidetyöskentelyn ja oman elämänsä välillä. Kuvassa vastakkaiset ja ristiriitaiset asiat voidaan asettaa ja nähdä samanaikaisesti ja yhdessä. Tuotos on todiste asiakkaan toimintakyvystä ja taidoista, joihin hän ei mielessään ehkä ole aiemmin uskonut.

Taideterapia
Raija Lundahl

FM, taidekasvattaja, ekspressiivinen taideterapeutti, kouluttaja, opinto-ohjaaja.

Toiminimi ATELIERaija Lundahl www.atelieraija.com

Tule ja tutustu taideterapiaan

Raija Lundahl

FM, taidekasvattaja, ekspressiivinen taideterapeutti, kouluttaja, opinto-ohjaaja.

Toiminimi ATELIERaija Lundahl www.atelieraija.com