Tanssi-liiketerapia

Tanssi-liiketerapia tukee monitasoisesti

Tanssi-liiketerapiassa työskennellään kehollisen tietoisuuden, kehon aistimusten, hengityksen ja liikkeen kanssa. Siinä käytetään hyväksi kaikenlaista liikettä. Liikkeelle voidaan lähteä kävelystä ja tavallisesta arkiliikkumisesta.

Tanssi-liiketerapiassa asiakas voi etsiä omia vahvuuksiaan ja luontaisia tapojaan liikkua tai olla kehollisesti. Kehotietoisuusharjoitukset, hengityksen kanssa työskentely sekä uusien liikkeellisten vaihtoehtojen etsiminen ja kokeileminen aktivoi ihmistä kokonaisvaltaisesti ja auttaa rentoutumaan. Liikkeiden symbolisen luonteen vuoksi asiakas voi työstää käsiteltävää asiaa hyvin monitasoisesti. Tanssiterapiassa hyödynnetetään luovuutta ja ilmaisua kuten tanssia, musiikkia, kirjoittamista ja kuvallista tekemistä. Tanssiterapeuttinen työskentely perustuu terapeuttiseen liikevuorovaikutukseen.

Tanssi-liiketerapia kuuluu luoviin taideterapioihin. Sitä voidaan käyttää kuntoutus- hoito ja hyvinvointipalveluna. Tanssi-liiketerapia nähdään myös psykoterapian muotona, jossa tanssi, liike ja luova prosessi vuorovaikutuksessa terapeutin kanssa edistävät asiakkaan kokonaisvaltaista eheytymistä omien tavoitteiden suuntaisesti.

Tarjoamme tanssi-liiketerapiaa niin yksilöille kuin ryhmillekin. Tanssiterapia toimii itsenäisenä kuntoutusmuotona, tai sitä voi liittää esim. verbaaliseen psykoterapiaan. Tanssi-liiketerapiassa lähdetään liikkeelle asiakkaan tavoitteista ja teemoista.

Tanssi-liiketerapia

Tanssi-liiketerapeutit

Sähköpostimme ovat muotoa: etunimi.sukunimi@mck.fi

Auli Kurvinen

KM, Vaativan erityistason psykoterapeutti (VET, Valvira,
KELA-kelpoisuus), erityistason ryhmäpsykoterapeutti (ET,
KELA-kelpoisuus), tanssi-liiketerapeutti, kouluttaja, erityisopettaja
ja erityislastentarhanopettaja. Keholliseen psykoterapiaan liittyviä
muita koulutuksia: Moving cycle practioner, sensosomotorinen
psykoterapia 1 taso.

Toiminimi Rapiat
Psykoterapiaa ja tanssiterapiaa: tanssijapsykoterapiaa.fi

Maarit Ylönen

LitT, FM, vaativan erityistason psykoterapeutti ja -kouluttaja (VET,  KELA -kelpoisuus yksilöille ja ryhmille), tanssi-liiketerapeutti,  ratkaisukeskeinen taideterapeutti, työnohjaaja ( STORy),   liikuntatieteilijä ja kulttuuriantropologi.

Toiminimi RAPSYDIA Tanssi-ja Psykoterapia & Työnohjaus
www.tanssipsykoterapia.fi

Katriina Hyvönen

PsT, dosentti, psykoterapeutti (Valvira, KELA -kelpoisuus), integratiivisen psykoterapian kouluttajapsykoterapeutti, psykologi, tanssi-liiketerapeutti.

Toiminimi Katriina Hyvönen