Työnohjaus ja koulutus

Työnohjaus

Työnohjaus on paikka tutkia omaa työtään ja työyhteisöä. Työnohjauksen keinoin on mahdollista tunnistaa omia rajojaan, kehittää työtään, löytää voimavarojaan ja lisätä työhyvinvointia. Sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisten työnohjauksessa käsitellään usein asiakastilanteisiin liittyviä kysymyksiä.

Työnohjauksessa voidaan käsitellä työyhteisön arvoja, asenteita ja vuorovaikutustapoja sekä työstä nousevia tunteita. Taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävässä työnohjauksessa käytetään sanojen lisäksi kuvallista ja liikkeellistä ilmaisua. Symbolisen työskentelyn avulla voi tulla tietoiseksi työyhteisön sanattomista tavoista ja tunneilmastosta. Luovan ilmaisun avulla näkymätön tulee näkyväksi.

Koulutus

Järjestämme koulutusta sekä yksityisille henkilöille että yhteisöille. Meiltä voi pyytää koulutusta mm. työhyvinvointiin liittyen sekä taidelähtöisten työmenetelmien käyttöön sosiaali-, koulutus ja terveysaloille. Koulutukset suunnitellaan tilaajan tarpeen mukaan.

Voimme järjestää myös työhyvinvointi-iltoja, joissa on kehonhuolta, rentoutus- ja hengitysharjoituksia tai taidelähtöisiä menetelmiä.

MCK:n työnohjaajat ja kouluttajat:

Katriina Hyvönen on suorittanut psykoterapian erikoispsykologikoulutuksen, joka antaa pätevyyden toimia kouluttajapsykoterapeuttina. Hän toimii myös tutkijana Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella ja hänen tutkimuksensa on kohdistunut masennuksen hoitoon ja työhyvinvoinnin edistämiseen. Hänelle on myönnetty työhyvinvoinnin dosentin arvo vuonna 2019. Katriina tarjoaa yksilö- ja ryhmätyönohjausta.

Auli Kurvinen on vaativan erityistason psykoterapeutti (VET), eli hänellä on pätevyys toimia kouluttajapsykoterapeuttina. Hän tarjoaa yksilö- ja ryhmä työnohjausta terapeuteille sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille. Nykyisin Auli toimii yksityisenä psykoterapeuttina, hänellä on koulutusta ja työkokemusta erityisopetuksesta (KM, EO, ELTO)  sekä päivähoidon johtamisesta.

Raija Lundahl on taidekasvattaja (FM), ekspressiivinen taideterapeutti, kouluttaja ja opinto-ohjaaja. Hän tarjoaa koulutusta ja ohjausta mm. taidelähtöisten menetelmien käyttöön sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille.

Maarit Ylönen on valmistunut työnohjaajaksi v. 2002 (STOry) ja on työskennellyt työnohjaajana siitä lähtien. Hänellä on myös kouluttajapsykoterapeutin pätevyys (VET) ja hän on on väitellyt tanssin sanattomasta vuorovaikutuksesta ( LitT, FM). Hän tarjoaa yhteisö- ryhmä- ja yksilötyönohjausta mm. kasvatus- sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Perinteisen työnohjauksen ohella hän käyttää taidelähtöisiä ja kehollisia menetelmiä asiakkaiden tarpeiden mukaan. Lisätietoja: www.tanssipsykoterapia.fi

Työnohjaus ja koulutus