Ajankohtaista

Johdantopäivä ekspressiiviseen taideterapiaan

Perjantaina 7.7.2017 klo 9-16.00, Minna Canthin kulmassa Johdantopäivä on mahdollisuus tutustua ekspressiiviseen taideterapiaan. Se on samalla valintakurssi INARTES INSTITUUTIN (Helsinki) Terapeuttinen taide- ekspressiivisen taideterapian perusteet 20 op -perusopintoihin. Voit siis vain tulla tutustumaan ekspressiiviseen taideterapiaan TAI hakea koulutukseen. Koulutukseen hakevilla on lisäksi haastattelu. Päivän hinta 105...

Tanssi-liiketerapia masennuksen hoidossa

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella alkaa uusi tutkimushanke, jossa selvitetään tanssi-liiketerapian (TLT) vaikuttavuutta masennuksesta kärsivien työikäisten kuntoutuksessa eri puolilla Suomea. Tutkimushankkeen tavoitteena on saada kaikkiaan 80 asiakasta TLT-ryhmiin ja 80 asiakasta kontrolliryhmään, joka saa intervention viivästetysti. TLT-ryhmä tarjoaa osallistujille mahdollisuuden käsitellä masennuksesta kuntoutumisen kannalta oleellisia teemoja liikkeellisesti...

TERAPIAKUVIA -näyttely 3.2. – 5.2.2017

Näyttely on koottu terapia-asiakkaiden tanssi- ja kuvataideterapiassa syntyneistä kuvista. Kuvat ovat asiakkaiden itsensä valitsemia, ja ne ovat syntyneet terapiaprosessin eri vaiheissa. Myös tekstit, joita on liitetty joihinkin kuviin, ovat asiakkaiden omia tekstejä. Olemme yhdessä asiakkaiden kanssa huomanneet, kuinka taidetyöskentely  auttaa näkemään asioita toisin. Kuvallinen ilmaisu ja...

Mitä on taideterapia? -työpajat kevät 2017

Haluatko tietää, mitä taideterapiat voivat käytännössä olla? Työpajat on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille. Ne sopivat hoito-, kasvatus- ja terapia-alan ammattilaisille sekä itselleen terapiamuotoa etsiville. Työpajat ovat koulutuksellisia taideterapian esittelyjä. Jokaisessa työpajassa on lyhyt johdanto taideterapian työskentelytavoista sekä taideosuus, jossa kokeillaan tanssi-liiketerapian ja ekspressiivisen taideterapian menetelmiä. Voit osallistua...

Kehonkuvia -terapiaryhmä naisille

Kehonkuvia-ryhmä alkaa syksyllä 2016. Ryhmässä tutkitaan liikkeen ja kuvallisin keinoin  suhdetta omaan kehoon, vahvistetaan kehollisia voimavaroja ja saadaan uusia keinoja rauhoittaa kehollisia olotiloja. Katso lisää kohdasta Toimintaa....

Terapiakuvia -näyttely

Terapiakuvia – näyttelyssä 6.-8.11.2015 osa asiakkaistamme haluaa jakaa kokemuksensa, oivalluksensa ja kuvalliset työnsä kanssasi. Tervetuloa avajaisiin perjantaina 6.11.2015 kello 16.00 -18.00. Näyttely on avoinna la 7.11.15 klo 12-15 ja su 8.11.15 klo 12-15. Minna Canthin Kulma Seminaarinkatu 36 40100 Jyväskylä    ...
12