Palvelut

Psykoterapia
Ratkaisu- ja voimakeskeisessä psykoterapiassa vahvistetaan asiakkaan voimavaroja ja etsitään uusia mahdollisuuksia ja ratkaisuja oman elämän tilanteisiin.
Lue lisää

Tanssi-liiketerapia
Tanssi-liiketerapia hyödyntää luovaa ilmaisua, tanssia ja liikettä, leikkiä, musiikkia ja kuvallista ilmaisua.
Lue lisää

Taideterapia
Ekspressiivinen taideterapia on taidetyöskentelyä, jossa yhdistetään ilmaisun eri muotoja
Lue lisää

Työnohjaus
Työnohjaus on paikka tutkia omaa työtään ja työyhteisöä.
Lue lisää